Serradora Montferrer

10

TAULA D’EMBALATGE

7

CABIRÓ

5

BIGUERIA

2

TAULA D’ENCOFRAT

12

BARANA

6

TAULONET

14

TAULÓ D’ENCOFRAR

R.T.I

1

PALS TELEFÒNICS

PELET

PELLET

SERRADURES

ESTELLES

ESCORÇA

TRAVIESAS

TRAVESSES

A causa de la situació generada pel COVID-19 el nostre nou horari és de 7H a 15H fins a nova notificació